Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

MoiNhat Tặng 6922 GiftCode MU Archangel độc quyền

Đây là hai mã mới nhất của Game này mà mình cập nhật được.

GiftCode MU Archangel

Tóm tắt Code MU Archangel

Đổi mã này và nhận phần thưởng (có giá trị đến ngày 26 tháng 5 năm 2021 lúc 22:59, (GMT + 8))

Đổi mã này và nhận x2 Blessing Gem, x2 Soul Gem, x2 Chaos Gem, Descendant of Lorencia Title (có giá trị đến ngày 26 tháng 5 năm 2021 lúc 22:59, (GMT + 8)).

Mã MU Archangel

Cách nhập giftCode MU Archangel

Xem thêm: Payback 2 – Battle Sandbox (Tiền / Bullets Mod và Cấp độ) 2.104.11

Bước 1: Vào Game. Tìm kiếm Nút la bàn ở trên cùng bên phải của màn hình và nhấp vào nó.

Bước 2: Ngay sau khi bạn nhấp vào nó, một màn hình sẽ mở ra với chú thích Hơn.

Bước 3: Trong menu khác, hãy nhấn vào nút cài đặt. Trong cài đặt, hãy tìm và nhấp vào Nhập phiếu giảm giá cái nút.

Bước 4: Sao chép mã từ danh sách trên và dán vào hộp. Bạn cũng có thể nhập mã theo cách thủ công.

Bước 5: Chỉ ấn Nút đăng ký để nhận phần thưởng. Bạn sẽ nhận được phần thưởng của mình trong vài giây và sẽ được hiển thị trên màn hình của bạn.

Xem thêm nhiều bài viết về : Giftcode